8-TYGODNIOWY KURS REDUKCJI STRESU MBSR

8-TYGODNIOWY KURS REDUKCJI STRESU MBSR

(MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION)

Co to jest mindfulness?

Świecki rodzaj medytacji prowadzonej, zestaw technik do wykorzystania w pozycji siedzącej, leżącej oraz w ruchu. Uczy nas kierowania uwagi na to czego doświadczamy w chwili obecnej, bez oceniania i analizowania. Pokazuje, że kontakt z ciałem i oddechem, otwartość i życzliwość uwalnia od natrętnych myśli i stresu.

Jakie są korzyści z mindfulness?

Strony